Được viết: 11 Tháng 5 2019

Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân, là ngày vía Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và cũng là ngày vía Đức Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh.

Nói về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta đều hiểu triết lý cao siêu của Ngài là đưa chúng sanh giải thoát, qui hồi cựu vị. Ngài tìm ra nguyên nhân sự đọa lạc của con người là do “Tứ Diệu Đề” – Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Vì vậy nên cơ quan giải khổ của Ngài là thoát khỏi “Tứ Diệu Đề”, con người mới đạt pháp đặng qui hồi cựu vị mà thôi.... Xem tiếp: 

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ Đức Thượng Sanh

Sự BDDKNS Đi Địa Phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
Giữa lòng Đại Đạo

Ai đang trực tuyến

Hôm nay4
Hôm qua7
Tất Cả123766