Được viết: 29 Tháng 3 2019

Ngày hôm nay, 28/3/2019, công an lại đưa giấy đòi CTS Hứa Phi lên gặp công an lần thứ ba trong vòng 3 ngày, vào ngày 29/3/2019. Họ còn hăm dọa nếu không đi họ sẽ dùng biện pháp mạnh như đưa đội "vây bắt" làm việc. CTS quyết định sẽ lên gặp họ để nói tất cả những suy nghĩ của CTS là ủng hộ bất cứ ai chống lại sự xâm lấn của Trung Cộng, và những ai làm cho ích nước lợi dân.
Chúng tôi sẽ thông báo khi có tin gì mới.... Xem tiếp:

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ Đức Thượng Sanh

Sự BDDKNS Đi Địa Phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
Giữa lòng Đại Đạo

Ai đang trực tuyến

Hôm nay2
Hôm qua11
Tất Cả123051