Được viết: 09 Tháng 2 2019

 

LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA ÐỨC HỘ PHÁP

Thời Tý tại Đền Thánh
Đêm mùng 1 tháng giêng năm Canh Dần (dl. 16-02-1950)

Đêm nay đã mãn một năm, khởi đầu qua năm mới, là năm Canh Dần, tưởng chúng ta có thể đoán trước rằng: Đức Chí Tôn đã dành để cho nước Việt Nam, một sắc dân của Ngài đã lựa chọn, để gởi cái Chơn Giáo của Ngài, tạo một cơ quan cứu khổ toàn thiên hạ.... Xem tiếp:

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ Đức Thượng Sanh

Sự BDDKNS Đi Địa Phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
Giữa lòng Đại Đạo

Ai đang trực tuyến

Hôm nay0
Hôm qua12
Tất Cả123394