Được viết: 21 Tháng 3 2012

 

TÌNH ĐỒNG ĐẠO
Tình đồng đạo một lòng duy nhất,
Bắc, Trung, Nam tình thật mặn nồng.
Cùng nhau giữ vẹn chữ đồng,
Quyết không nản chí, một lòng vững tin.
Quyết gìn giữ Chơn Truyền Đại Đạo,
Quyết vạch trần hung bạo cường quyền.
Bắc, Trung, Nam cả ba miền,
Chờ ngày Hội Thánh phục quyền cùng vui.

                                              “Ánh Mai”.

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ Đức Thượng Sanh

Sự BDDKNS Đi Địa Phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
Giữa lòng Đại Đạo

Ai đang trực tuyến

Hôm nay4
Hôm qua7
Tất Cả123766