Được viết: 25 Tháng 9 2013

KÍNH TIÊN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN

...........x..........

Bát thập lục niên, giải nghiệp trần,

Vai đời, vai đạo lắm gian truân,

XEM TIẾP:

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ Đức Thượng Sanh

Sự BDDKNS Đi Địa Phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
Giữa lòng Đại Đạo

Ai đang trực tuyến

Hôm nay0
Hôm qua12
Tất Cả123394